Výhody online marketinguZa tento rok sme sa toho v oblasti marketingu veľa naučili. Na mysli nemáme iba školenia a kurzy, ktoré sme si počas home office doma naordinovali, ale získali sme aj praktické skúsenosti ako agilne a flexibilne reagovať na výnimočnú situáciu.

Dokedy to potrvá?

Hlavným motívom výnimočnej situácie, nemyslíme tým iba vyhlásenie výnimočného stavu, je časový rámec. Manažéri, dozorná rada alebo majitelia firiem si kladú otázku, aké opatrenia a v akom rozsahu vykonať, aby bola výnimočná situácia udržateľná pre konkrétny typ podnikania. Hlavným problémom je práve odhad časového rámca. V rámci stanovenia cieľov a následného plánovania a organizovania je vždy dôležité vyhradiť si časový rámec, do ktorého má byť cieľ splnený.

(Ne)flexibilita offline médií

Z našich skúseností vieme, že prípravy marketingovej kampane môžu trvať aj niekoľko mesiacov vopred. Do procesu tvorby kampane vstupuje veľa prvkov – kreativita, copywriting, grafika, zvuk, webová stránka a samotné médium – komunikačný kanál, cez ktorý sa kampaň šíri. Práve kanál je v podobnej situácii ten kľúčový.

Príklad offline kampane

Pokiaľ si chcete zakúpiť reklamný priestor napríklad v rádiu, všetky obsahové činnosti na tvorbu reklamy sa začnú až v momente, keď je dohodnutý s rádiom čas a množstvo reklamných spotov. V bežných offline médiach je časový rozdiel medzi začatím prác a premiérou reklamy v étery od jedného mesiaca až po pol roka, pre veľké kampane to môže byť ešte aj viac. No a tu vzniká celkom značný problém.

Pokiaľ sa firmy rozhodli, že zakúpia v bežných médiach lacnejší, povianočný reklamný priestor, nemuselo sa to práve vyplatiť – najmä reklama, ktorá bola zameraná na navštívenie prevádzky, pravdepodobne nebola najúspešnejšia počas karanténnych opatrení, nehovoriac o efektivite takejto reklamy. To je ale už iná téma. Na opačnej strane zas stoja pomerne zrýchlené opatrenia pre otvorenie ekonomiky a tak sa inzerenti opäť dostali do nepríjemnej situácie, kedy v reklame spomínajú alebo reagujú na situáciu, ktorá už bola a momentálne už nie je aktuálna.

Online médiá

Vďaka online marketingu sa do podobnej nepríjemnej slučky nedostanete. Hlavnou výhodou online marketingovej komunikácie pre každého inzerenta je fakt, že aktuálne spustená reklamná kampaň a reklamy v nej sa dajú kedykoľvek zastaviť alebo modifikovať. To znamená, že ak vláda rozhodne a o zrušení niektorých opatrení skôr, viete ihneď reagovať. Okrem toho je tu ešte jedna finančná výhoda – za pozastavenie, presunutie alebo prípadne modifikácie reklamy buď neplatíte alebo zaplatíte iba za konkrétne práce na zmenách. Určite však nezaplatíte žiadne poplatky alebo penále za to, že si reklamu chcete upraviť, pozmeniť alebo presunúť na iné obdobie.

Príklad online kampane na našom klientovi

Náš klient AutoBecchi, ktorý je autorizovaným predajcom a servisným strediskom vozidiel koncernu FCA a značky Kia v Žiline, vedel vďaka online marketingu ihneď reagovať na nákup vozidiel z domu. Pridaný bol na web ihneď chat, vďaka ktorému mohli noví záujemcovia o vozidlá komunikovať online s predajcami. Samozrejme k tomu dopomohla aj výborne fungujúca Facebook stránka a online kampane na nákup vozidiel z domu a aj na dezinfekciu interiéru vozidla ozónom, čo je skvelý produkt v súčasnosti a aj do najbližšej budúcnosti.

Myslite na to, že keďže situácia je stále flexibilná, flexibilné musia byť aj vaše reklamy a podnikanie :)